Parkimine

Nutilahendused teevad parkimise mugavaks

Parkimine on teema, mis ei jäta ilmselt ühtki autojuhti ükskõikseks. Enamasti lausa pahatahtlikult parkimise eest tasumata ehk ei jäeta, vaid paljuski taandub see maksmise mugavusele. Kui veel mõned aastad tagasi sai parkimispileteid ainult sularahas osta, siis uued lahendused lubavad mobiilselt või koguni pelgalt auto numbri põhjal parkida.