Kasutustingimused

Veebilehel www.turvatehnika.ee toodud artiklid, pildid, graafika, tekstid jne. on autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma kirjaliku nõusolekuta keelatud. Kirjaliku loa saamiseks võtke ühendus veebilehel toodud kontaktidel. Artiklite kasutamise nõusolekut üldjuhul saab ka artikli autorilt, artikli lõpus toodud kontaktidel.

Artiklite refereerimine. Veebilehel www.turvatehnika.ee toodud artikleid võib kolmandate isikute poolt refereerida artikli pealkirja ja esimese lõigu ulatuses (kaks-kolm lauset). Sellel juhul on kohustuslik lisada viide www.turvatehnika.ee asuvale originaalartiklile.