Turvauudis

Vingugaasiandur on kohustuslik

Alates 1. jaanuarist 2018 on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasianduri paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.

Videovalve kasutamisest on vaja teavitada.

Vastavalt Isikuandmete kaitse seadus § 10 lg 1 on iskuandmete töötlemine lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul. Sama seaduse § 11 lg 8 kohaselt asendab avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul avalikustamise eesmärgil andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildi-materjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida. Continue Reading