Nutilahendused teevad parkimise mugavaks

Parkimine on teema, mis ei jäta ilmselt ühtki autojuhti ükskõikseks. Enamasti lausa pahatahtlikult parkimise eest tasumata ehk ei jäeta, vaid paljuski taandub see maksmise mugavusele. Kui veel mõned aastad tagasi sai parkimispileteid ainult sularahas osta, siis uued lahendused lubavad mobiilselt või koguni pelgalt auto numbri põhjal parkida.
Kes veel mäletab, siis mõned head aastad tagasi asus Tallinnas keset Vabaduse väljakut parkla ja keskel troonis piletimüüja kiosk. Nüüdseks on parkla kolinud maa alla ning enam ei ole ka luust ja lihast teenindajat. Mitmendat aastat Vabaduse väljaku maa-alust parkimist korraldav Ühisteenused on viinud parkimise uuele tasemele. Kogu parkimine toimub tehnika lahendusel ning peagi ka mobiiliga.

 

 

Numbrituvastusega parkimine

Viru Keskuse parkla üheks uuenduseks lisaks mobiilsele parkimisele on aga numbrituvastussüsteem, mis võimaldab püsiklientidel parkida, ilma et peaks koheselt tasumisega tegelema hakkama. Kaameratega tuvastatakse parklasse sisenev auto ning kui number on süsteemis, siis avanevad väravad automaatselt ja arveldamine toimub hiljem arve alusel.


Viru Keskus

Värskeima võimalusena on Ühisteenustel valminud lahendus, mille abil saavad ka Eestimaad külastavad Venemaa turistid parkida mobiilselt, ilma et peaks kodumaist sideoperaatorit vahetama. Autoga liikuva turisti seisukohast on uus võimalus suur samm mugavama parkimise suunas.

“Autoga piiri ületamisel ei kaasne uusi kohustusi, parkimisteenuse eest saavad idanaabrid tasuda nüüd mugaval harjumuspärasel viisil,” kommenteeris AS Ühisteenused juhataja Hendo Priimägi. Mobiilset parkimist saavad külalised Venemaalt kasutada Tallinna ja Tartu avalikel tasulistel parkimisaladel, samuti üle 60 ASi Ühisteenused tasulises eraparklas üle Eesti.

E-pilet ettevõtetele

Ühe uuendusena on sellest aastast kraabitavad ja ka paberkujul kuupiletid asendunud e-piletitega. Igal ettevõttel on nüüd võimalus müüa parkimispilet mistahes AS-i Ühisteenused poolt hallatavasse väliparklasse või linnaparkimisalale veebi vahendusel. Ainulaadses E-pileti keskkonnas saavad ettevõtted pakkuda või müüa neile sobivatel tingimustel parkimispileteid oma klientidele või töötajatele kiiresti ja mugavalt, olgu parkimise periood 15 minutit, 1 tund või koguni 1 kuu.

Klient annab parkimise soovist teada ning ettevõte väljastab talle autonumbripõhise elektroonilise pileti soovitud parkimisalale. Klient tasub vastavalt kokkuleppele ettevõttele ning parkimiskorraldaja Ühisteenused väljastab omakorda ettevõttele koondarve kõigi parkimiste kohta. Ettevõttel on lisaks võimalik reaalajas jälgida E-pileti keskkonnas aktiivsete parkimispiletite arvu, parkimistasu kogusummat või teha ka statistikat parkijate arvu kohta kuus.

Pargi ja pese

Parkimise ja autodega on seotud ka Ühisteenuste kõige uuem tegevussuund, milleks on iseteeninduslikud autopesulad. Iseteeninduslik autopesu on tõusev trend kogu Euroopas, kuna see on mugav, säästab aega ning pakub tavaliste käsi- ja automaatpesulatega võrreldes soodsamat pesu. Eelmise aasta lõpus avaski ettevõte Raadiku parkimismajas Tallinnas oma esimese iseteenindusliku autopesula.

Artikli autor Esme Kassak
G4Si Turvaportaal “Julgen Hoolida”