Juhtmevabad valvesüsteemid

Jutmevabade valvesüsteemide all mõeldakse valveseadmeid, mis omavahel on ühenduses raadiosignaalide kaudu. Tavaliselt valvesüsteemi keskseadme ja erinevate andurite vahel.Tehnika areng on juhtmevabad valvesüsteemid loonud tõhusaks tehnoloogiliseks lahenduseks, pakkudes eelkõige kiiret paigaldust ja seadistamist. Lisaks veel võimalust paigaldada valveandur sinna, kuhu pole füüsiliselt võimalik kaablit vedada.

Raadiosignaale süsteemis edastatakse kahel raadiosagedustel (433 MHz ja 868 MHz), mis on etteantud vabakasutuseks lähimaa raadiosideks. Kuna siignaali edastus toimib väikestel võimsustel, ei saa olla ka tegevusraadius kuigi suur. Jämedalt võttes hoones 50 m. ja otsenähtavusel 100 m. Siin tuleb suhtuda tegevusraadiusesse reservatsioonidega, kuna väga suurt rolli mängib raadioside puhul keskkond. Näiteks hoones väga suurt levi vähendavat mõju avaldavad erinevad metallkonstruktioonid, välikeskonnas puud, reljeef, ilmastik jne.

Kuna tegu on vabakasutuses olevate raadiosagedustega, siis juhtmevaba valvesüsteemi signaaliedastusele võivad mõju avaldada ka muud laiatarbe kasutuses olevad raadiosidet kasutavad seadmed, näiteks juhtmevabalt töötav uksekell, juhtmevabalt juhitav mänguasi jms.

Et juhtmevaba valvesüsteem oleks piisavalt turvaline ja töökindel on kasutusel erinevaid lahendusi:

  • Töötamine kahel raadiosagedusel samaaegselt (Dual Band), mis oluliselt vähendab võimlike häireid raadiosagedustel;
  • Segaja tuvastamise süsteem (Anti jamming), et tuvastada võimalik sageduse blokeerimine ja anda vastav häiretede süsteemis;
  • Süsteemisisene tuvastuskoodide olemasolu, välistamaks suvaliste raadiosignaalide mõju süsteemile;
  • Komponentide kahepoolne raadioside, ehk süsteemi tõhusam kontroll ja juhtimine;
  • Reepiiterite ehk signaalikordajate kasutamine laiendamaks süsteemi raadiolevi ala.

Kuna süsteemi komponendid pole püsivalt ühendatud ühtse süsteemina vaid infofahetus käib teatud perioodide takka, siis on häirete ja vigade õigeaegne avastamine ja vastava teate edastus kriitilise tähtsusega. Peamiseks probleemiks süsteemi komponentidele töötamiseks vajalikku energiat andvad akude/patareide seisukord. Samuti seadme enda töövõime ja seisukord. Selleks peaks süsteem ennast pidevalt ja perioodiliselt testima ja võimaliku probleemi korral ka vastavalt teavitama.

Kuna juhtmevaba valvesüsteemil tulenevalt raadioside eripärast on siiski palju muutujaid, oleks mõistlik valvesüsteemi väjaehitamisel planeerida mõnesse kriitilisemasse kohta, sissetungi kohapealt objektile, mõned juhtmega keskseadmega ühendatud andurid.

Plussid:
– kiire ja “puhas” paigaldus;
– paindlik seadistus.

Miinused:
– sedmete kallim hind;
– raadioside häirete võimalus;
– patareide/akude perioodiline vahetuse vajadus.

www.turvatehnika.ee